Uzņemšana mācībām "Peripatētika" notiek visa gada laikā! Pievienojies mums!


Pieteikt mācībām izglītojamo iespējams izvēloties sev piemērotāko veidu:

 • ierodoties klātienē ( Zeļļu iela 23, 5. stāvs ); 
 • telefoniski, zvanot uz norādīto telefona numuru ( t. 28378743 );

Lai kļūtu par vienu no mums:

Pievienojoties skolai 1. klasē nepieciešams:

 • Iesniegums par uzņemšanu;
 • Līgums;
 • Bērna dzimšanas apliecības un pases vai ID kartes kopija (uzrādīšanai);
 • Vecāku pase vai ID karte (uzrādīšanai);
 • Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u), formējama pie ģimenes ārsta;
 • Izziņa par obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei;
 • Uzturēšanās atļauja vai vīza Latvijā (citu valstu pilsoņiem);
 • Anketa datu bāzei.


Pievienojoties skolai 2.-9. klasē nepieciešams:

 • Iesniegums par uzņemšanu;
 • Līgums;
 • Bērna dzimšanas apliecības, 
 • pases vai ID kartes kopija (uzrādīšanai);
 • Vecāku pase vai ID karte (uzrādīšanai);
 • Izglītojamā liecība par iepriekšējo izglītības posmu;
 • Izglītojamā Personas lieta (saņemsim no iepriekšējās mācību iestādes);
 • Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) formējama pie ģimenes ārsta, (saņemsim pa pastu no iepriekšējās mācību iestādes);
 • Uzturēšanās atļauja vai vīza Latvijā (citu valstu pilsoņiem);
 • Anketa datu bāzei.