Misija

Privātās vidusskolas "Peripatētika" misija ir izglītot un audzināt nākotnes līderus, kuri ir ziņkārīgi, radoši un empātiski. 

Mēs radām iedvesmojošu, draudzīgu, drošu, radošu un atbalstošu mācību vidi, kurā tiek sekmēta izglītojamo vispusīga un harmoniska attīstība.


Mērķis

Privātās vidusskolas "Peripatētika" mērķis ir izveidot izglītojamiem atbilstošu vidi, organizēt un īstenot izglītošanas un audzināšanas procesu tā, lai izglītojamie saņemtu atbalstu savai izaugsmei.

Izglītot, mācīt domāt pašiem, iedarbināt bērnā emocijas, empātiju, ētiku un radošumu, lai bērns atklāj savas dotības un to, kas viņam vislabāk padodas.

"Ar individuālu pieeju katram" - mūsu darbības pamatprincips!


Vīzija

Privātās vidusskolas "Peripatētika" vīzija ir radīt vietu, kurā bērni var pilnībā izmantot savu potenciālu un attīstīt sevi kā radošus, kritiski domājošus, pašpietiekamus un sociāli aktīvus indivīdus. 

Mācīšanās ir nepārtraukts ceļojums, kas izriet no zinātkāres, izpratnes un apbrīnas pār pasauli apkārt mums. 

Pie mums skolēns gūst iedvesmu, piedaloties dažādās aktivitātēs, kas veicina gan personīgo, gan akadēmisko izaugsmi!


Peripatētika

Vārds “peripatētika” no sengrieķu valodas (περιπατητικός) nozīmē “mācīšanās pastaigājoties”.

Tā ir Aristoteļa iedibinātā prakse - vislabāk cilvēks lietas apgūst dabā, reālajā vidē.

Katram bērnam ir savas stiprās puses - mēs palīdzēsim tās atklāt un attīstīt!


Klases

8 - 10 skolēnu vienā klasē

Pie mums skolēni apgūst zināšanas individuālas pieejas ceļā. Mazās klašu grupas sniedz mūsu skolotājiem iespēju veltīt vairāk uzmanības katram skolēnam un pielāgot mācību procesu katra spējām un vajadzībām!


Esot labvēlīgā kontaktā, mazākā pulciņā iegūt jaunas un noturīgas zināšanas ir efektīvāk, ērtāk un patīkamāk -  kā skolotājam, tā bērnam.Mācību process

Teorija - jā! Praktiskās nodarbības - jā!

Mēs uzskatam, ka praktiskās nodarbības ir tikpat svarīgas kā teorētiskās. Ikviena atmiņa, kas ir iegūta prakstiski, saglabājas labāk un uz ilgāku laiku, caur praksi mēs labāk izprotam jaunu mācību vielu.


Viens no praktiskajiem veidiem, ko izmantojam mēs, ir nodarbības ārpus klases, baudam "Peripatētiku" - mācoties pastaigājoties!

(dodoties mācību ekskursijās, izzinošos pārgājienos, apmeklējot muzejus, teātri utml.)
Vērtības

CIEŅA. Pieklājība, ievērotas personīgās un citu robežas. Spēja empātiski uzklausīt citus un katram pašam tikt uzklausītam.
ATBILDĪBA. Rūpes par sevi un citiem, apņemšanās un solījumu izpilde, vēlme  izzināt visu jauno un mācīties.
SADARBĪBA. Abpusēju vajadzību ievērošana, draudzība, izpalīdzība, kopīga izpratne.
MĒRĶTIECĪBA. Plānošana, vēlme rīkoties, mērķu sasniegšana, virzība uz panākumiem.